Cổ phiếu là gì? Trái phiếu là gì? Chứng chỉ quỹ là gì? Phụ nữ nên đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ?

Cổ phiếu - trái phiếu - chứng chỉ quỹ

Chào cô gái, nếu bạn đang ở đây bởi:

 • Tôi muốn biết cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ là gì?
 • Cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ có gì giống và khác nhau?
 • Ưu và nhước điểm của từng loại là gì?
 • Cổ phiếu và chứng khoán có phải là một?
 • Tôi nên đầu tư vào cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ?
 • Đầu tư cổ phiếu có rủi ro không?
 • Đầu tư trái phiếu có rủi ro không?
 • Đầu tư chứng chỉ quỹ có an toàn không?
 • Lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu sẽ được tính như thế nào?
 • Có ít vốn có chơi cổ phiếu được không?
 • Hương đang phân bổ vốn đầu tư của mình như thế nào trên thị trường chứng khoán?

Dù bạn ở đây với bất cứ lý do nào ở danh sách trên, thì bài viết này thật sự sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc đó của bạn.

Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

Cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ là gì?

Để phân biệt 3 khái niệm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ, đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về định nghĩa của từng khái niệm nay.

Cổ phiếu - trái phiếu - chứng chỉ quỹ
Cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ

Cổ phiếu là gì?

Theo Luật chứng khoán năm 2019, cổ phiếu được giải thích như sau:

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Hiểu một cách đơn giản như sau:

Cổ phiếu gắn liền với sự ra đời của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia đều thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phiếu gọi là cổ đông.

Cổ đông sẽ được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu chính là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu của cổ đông trong công ty cổ phần.

Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty thì nó giống như việc bạn góp vốn vào công ty đó để họ có thêm vốn kinh doanh. Sau đó nếu làm ăn có lãi, doanh nghiệp sẽ chia lợi nhuận lại cho bạn dựa trên số cổ phiếu bạn sở hữu, khoản này được gọi là cổ tức.

Cổ tức phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Cổ phiếu - trái phiếu - chứng chỉ quỹ
Cổ phiếu doanh nghiệp

Ví dụ cho chị em dễ hình dùng nè:

Công ty FPT phát hành 1000 cổ phiếu. Nếu bạn sở hữu 10 cổ phiếu, tức là bạn là chủ sở hữu của 1% công ty FPT. Nếu bạn sở hữu 700 cổ phiếu, tức là bạn là chủ sở hữu của 70% công ty FPT, tương đương với 70% cổ phần công ty.

Trái phiếu là gì?

Theo Luật chứng khoán 2019, trái phiếu được giải thích như sau:

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Hiểu một cách đơn giản như sau:

Ngoài cách gọi vốn từ các cổ đông theo hình thức phát hành cổ phiếu, các doanh nghiệp có thể gọi vốn bằng cách “vay các nhà đầu tư” thông qua hình thức phát hành trái phiếu. Trái phiếu đóng vai trò là một bằng chứng thể hiện quyền sở hữu của bạn với vốn vay mà doanh nghiệp vay của bạn.

Khi đó, nhà đầu tư đóng vai trò là “chủ nợ” của doanh nghiệp, được trả lãi định kỳ vào thời gian cụ thể với mức lãi suất biết trước. Phần lợi nhuận này được gọi là trái tức.

Trái tức không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nó ở mức cố định.

Cổ phiếu - trái phiếu - chứng chỉ quỹ
Trái phiếu doanh nghiệp

Chứng chỉ quỹ là gì?

Theo Luật chứng khoán 2019, chứng chỉ quỹ được giải thích như sau:

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Xem thêm: Chứng chỉ quỹ là gì? 4 loại quỹ đầu tư, bạn đã biết chưa?

Hiểu một cách đơn giản như sau:

Chứng chỉ quỹ là bằng chứng thể hiện quyền sở hữu với phần vốn góp của bạn trong quỹ đại chúng của nhà đầu tư.

Quỹ đại chúng được hình thành bởi vốn góp của các nhà đầu tư, nhằm mục đích bởi kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Số tiền mà quỹ đại chúng có được sẽ được người quản lý quỹ (công ty quản lý quỹ) quyết định đầu tư vào loại chứng khoán nào trên thị trường nhằm mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư góp vốn vào.

Lợi nhuận mà chứng chỉ quỹ mang lại là khoản chênh lệnh giữa giá mua và giá bán của nhà đầu tư. Phần lợi nhuận này phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của các khoản đầu tư từ quỹ mang lại.

Cổ phiếu - trái phiếu - chứng chỉ quỹ
Chứng chỉ quỹ

Một chiếc ví dụ vui cho chị em mình dễ hiểu nhé:

Hương thành lập 1 quỹ đầu tư có tên là Phụ Nữ Tự Do (PNTD), chị em góp vốn vào quỹ này thông qua hình thức mua chứng chỉ quỹ PNTD.

Hương mang tiền của chị em phân bổ vào các loại hình chứng khoán khác nhau như:

 • 25% mua cổ phiếu của FLC
 • 20% mua cổ phiếu của Thế giới di động
 • 15% mua cổ phiếu của FPT
 • 15% mua cổ phiếu của VinGroup
 • 10% mua cổ phiếu của tập đoàn Hòa Phát
 • 10% mua trái phiếu chính phủ
 • 5% mua trái phiếu của Techcombank

Danh sách trên được gọi là danh mục đầu tư của Quỹ.

Như vậy, lợi nhuận của chứng chỉ quỹ PNTD sẽ được tính trên trung bình của phần lãi hoặc lỗ từ 7 loại cổ phiếu và trái phiếu (danh mục đầu tư) ở trên.

Từ đó có thể thấy Quỹ PNTD đang thực hiện hình thức “không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ” mà phần bổ đến nhiều công ty khác nhau. Từ đó giảm rủi ro và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Kiến thức bổ sung: Chứng khoán là gì?

Theo Luật chứng khoán 2019, chứng chỉ quỹ được giải thích như sau:

Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

c) Chứng khoán phái sinh;

d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định

Như vậy, Cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ chính là một tập con của chứng khoán. Khi ai đó nói họ đang đầu tư chứng khoán thì bạn có thể hiểu, họ đang đầu tư vào một trong những hình thức trên. Tương tự, khi bạn đầu tư chứng chỉ quỹ, trái phiếu hay cổ phiếu cũng có thể gọi chung là đầu tư chứng khoán.

Điểm giống và khác nhau của cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ?

Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đều có điểm giống và khác nhau cơ bản. Dựa vào đây mà nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư hoặc phân bổ quỹ đầu tư của mình vào cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ.

Điểm giống nhau: cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ

Có 5 điểm giống nhau giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ như sau:

 1. Chúng đều được gọi là chứng khoán và niêm yết trên thị trường chứng khoán
 2. Chúng đều có thể mua bán, cầm cố, chuyển nhượng, thế chấp hoặc thừa kế
 3. Chúng đều là bằng chứng xác nhận sự sở hữu của nhà đầu tư đối với tài sản hoặc vốn góp.
 4. Chúng là phương tiện rót tiền của nhà đầu tư vào doanh nghiệp
 5. Nhà đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đều được nhận lãi (cổ tức với cổ phiếu, trái tức với trái phiếu và lãi với chứng chỉ quỹ)

Điểm khác nhau: cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ

Giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ có những điểm khác nhau về độ rủi ro và lợi nhuận. Cụ thể như sau

Tiêu chí so sánhCổ phiếuTrái phiếuChứng chỉ quỹ
Chủ thể phát hànhCông ty cổ phầnDoanh nghiệp, chính phủQuỹ đại chúng (công ty quản lý quỹ)
Bản chấtLà chứng khoán vốn.

Người nằm giữ cổ phiếu là chủ sở hữu, làm tăng vốn cho chủ thể phát hành.
Là chứng khoán nợ.

Người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ, làm tặng nợ cho chủ thể phát hành.
Là phương tiện thành lập quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán. Ngành nghề hoạt động chính của quỹ là đầu tư chứng khoán.
Tư cách của chủ sở hữu (nhà đầu tư)Là cổ đông của công ty. Là thành viên của công ty.Là chủ nợ của công ty. Không là thành viên của công ty.Là thành viên của quỹ đại chúng.
Về việc tham gia vào hoạt động của công ty– Có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.
– Có quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông, quyền đề cử, ứng cử.
– KHÔNG có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.
– KHÔNG có quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông, không quyền đề cử, ứng cử.
– KHÔNG có quyền biểu quyết và quản lý công ty.
Quyền quyết định trong đầu tư của NĐT– Tự quyết định đầu tư và quản lý theo ý kiến cá nhân của mình.– Tự quyết định đầu tư và quản lý theo ý kiến cá nhân của mình.– KHÔNG được quyết định.
– Quyền quyết định mang tiền đầu từ cho loại chứng khoán nào? bao nhiêu? ra sao? thuộc về công ty QLQ.
Trách nhiệm chủ sở hữu (nhà đầu tư)– Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về cả những khoán nợ của công ty theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ.
– Khi công ty phá sản hay giải thể, cổ đông chỉ được trả lại phần vốn góp theo tỷ lệ còn lại sau khi thanh toán hết khoản nợ của công ty.
– Người sở hữu trái phiếu KHÔNG chịu trách nhiệm về những khoản nợ của công ty.
– Khi công ty phá sản hay giải thể, chủ sở hữu trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán gốc và lãi trước chủ sở hữu cổ phần (cổ đông).
Nhiệm vụ chủ sở hữu (nhà đầu tư)Nhà đầu tự đánh giá, phân tích và ra quyết định đầu tư.Nhà đầu tư tự đánh giá, phân tích và ra quyết định đầu tư.– Công ty QLQ sẽ thay mặt nhà đầu tư đánh giá, phân tích và ra quyết định đầu tư.
– Nhà đầu tư không được can thiệp vào hoạt động quản lý cũng như đầu tư của quỹ.
Lợi tức– Nhà đầu tư nhận được cổ tức.
– Cổ tức phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
– Nhà đầu tư nhận được trái tức.
– Trái tức cố định và biết trước, KHÔNG phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
– Nhà đầu tư nhận được lợi nhuận trên phần vốn góp.
– Lợi nhuận này phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của hoạt động đầu tư mà quỹ mang lại.
Rủi roRủi ro cao bởi bị ảnh hưởng trực tiếp vào tình hình lãi lỗ của doanh nghiệpRủi ro rất thấp do ít bị ảnh hưởng tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp.Rủi ro ít bởi mọi quyết định đầu tư được đánh giá và phân tích bởi công ty QLQ – những chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn cao, am hiểu thị trường chứng khoán.
Sự khác nhau giữa cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ

Phụ nữ nên đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ?

Thông tin liên quan đến cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ đã được cung cấp rất chi tiết và đầy đủ ở trên, vậy phụ nữ nên chọn kênh đầu tư nào cho mình? Hay người mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán nên chọn cổ phiếu, trái phiếu hãy chứng chỉ quỹ?

Bảng phân tích ưu điểm – nhược điểm dưới đây sẽ giúp chị em ra quyết định dễ dàng hơn.

Ưu – NhượcCổ phiếuTrái phiếuChứng chỉ quỹ
Ưu điểm– Là một kênh đầu tư lâu dài sinh lời hiệu quả.
– Lợi nhuận cao và trong dài hạn, có thể là thu nhập thụ động hằng năm nếu công ty phát triển tốt.
– Nhà đầu tư chủ động với quyết định đầu tư và quản lý cổ phiếu.
– Được sở hữu một phần công ty, nhận lợi tức mà không cần trực tiếp tham gia vào hoạt đồng quản lý và vận hành công ty
– Kênh đầu tư tận dụng sức mạnh của lãi suất kép.
– Lợi tức cố định, được trả theo kỳ hạn (3 tháng, 6 tháng hoặc theo năm)
– Không bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
– Rất ít rủi ro.
– Trong dài hạn, có thể trở thành thu nhập thụ động cho nhà đầu tư.
– Nhà đầu tư chủ động với quyết định đầu tư và quản lý cổ phiếu.
– Trường hợp công ty phát hành trái phiếu phá sản hay giải thể, khoản đầu tư của bạn sẽ được ưu tiên thanh toán gốc và lãi theo tỷ lệ đầu tư trước các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu.
– Lợi nhuận khá. Rủi ro trung bình. Do tính đa dạng của quỹ về danh mục đầu tư.
– Nhà đầu tư không cần nhiều kiến thức và thời gian mà vẫn đạt được hiệu quả đầu tư do đội ngũ chuyên gia đứng sau quỹ đầu tư đã thay NĐT quyết định và quản lý quỹ.
– Là kênh đầu tư khá an an toàn, về độ hiệu quả thì phụ thuộc vào độ uy tín và chiến lược đầu tư của quỹ.
Nhược điểm– Rủi ro cao.
– Lợi tức không cố định, phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Trường hợp công ty phá sản hay giải thể, cổ đông chỉ được trả lại phần vốn góp theo tỷ lệ còn lại sau khi thanh toán hết khoản nợ của công ty.
– Đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên sâu về tài chính và nhanh nhạy với các thông tin nếu muốn đầu tư hiệu quả và nhận lợi nhuận lớn.
– Lợi nhuận thấp.
– Nhà đầu tư phải tự nghiên cứu và quản lý danh mục đầu tư của mình.
– Nhà đầu tư phải chịu một khoản phí quản lý quỹ hàng năm do đơn vị quản lý quỹ quy định.
– Không có quyền tham gia vào quyết định đầu tư của quỹ.
– Lợi nhuận không được trả theo kỳ mà chỉ thu về được sau khi nhà đầu tư bán đi.
Đánh giáLợi nhuận cao – rủi ro caoLợi nhuận thấp nhưng ổn định – rủi ro thấpLợi nhuận có được từ chênh lệch giá, nên thời điểm mua và bán đặc biệt quan trọng khi đầu tư CCQ
Ưu điểm & nhược điểm của Cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ

Đọc thêm:

Hương đang đầu tư chứng khoán ở đâu?

Hiện nay, Hương đang đầu tư chứng khoán tại 2 kênh (ứng dụng tài chính):

 • TCInvest – Công ty chứng khoán Techcom Securities.
 • Infina – Ứng dụng đầu tư và tích lũy thuộc công ty Real Stake Fintech.

1. TCInvest

Ở kênh TCInvest, Hương chủ yếu đầu tư cổ phiếu theo lô chẵn (mỗi lô là 100 cổ phiếu).

Nhận ưu đãi miễn phí phí giao dịch trong 1 năm đầu tiên tại TCInvest khi đăng ký mở tài khoản tại nút bên dưới:

Xem thêm:

2. Infina

Ở Infina, Hương chủ yếu đầu tư vào chứng chỉ quỹ và cổ phiếu theo lô lẻ (không cần theo lô 100, mua theo số lượng cổ phiếu hoặc số tiền của bạn). App này rất phù hợp với những bạn mới tham gia vào thị trường chứng khoán, bạn có thể bắt đầu đầu tư chỉ với 10.000 đồng tại Infina.

Nhận nhận thưởng từ 10.000 đồng – 2.000.000 đồng sau khi tải ứng dụng và mở tài khoản bằng cách ẤN VÀO NÚT “Tải ứng dụng Infina tại đây!” bên dưới và nhận thêm 25k tiền thưởng cho giao dịch đầu tư đầu tiên tại ứng dụng:

Xem thêm:

Danh mục đầu tư của Hương

Hiện danh mục đầu tư của Hương đang là 60% cho cổ phiếu và 40% cho chứng chỉ quỹ. Các cổ phiếu và CCQ mà Hương đang đầu tư bạn có thể tham khảo trong các bài viết hướng dẫn đầu tư ở trên nhé.

Dự định sắp tới của Hương là sẽ nâng tỷ lệ cho cổ phiếu lên 80% nhằm tăng thu thập. Với chứng chỉ quỹ Hương coi như đây là một hình thức tích lũy dài hạn.

Bạn sẽ hỏi: Tại sao Hương không mua trái phiếu?

Hương sẽ mua trái phiếu, nhưng không phải bây giờ, đó sẽ làm một ngày Hương “về hưu” trong tương lai. Tại sao từ về hưu được để trong ngoặc kép, thì Hương sẽ chia sẻ ở một bài viết khác nhé.

Hương cho rằng: Khi mình còn trẻ, mình cần nỗ lực tạo dựng tài sản và các nguồn thu nhập thụ động ngay từ bây giờ. Thị trường chứng khoán là một trong những kênh giúp Hương thực hiện điều đó.

Đọc thêm:

Tổng kết

Trên đây là những phân tích, đánh giá về Cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ. Hương tin rằng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về 3 loại chứng khoán này, từ đó giúp bạn ra quyết định đầu tư phù hợp với “máu đầu tư” của mình.

Hi vọng, những chia sẻ của Hương đã khiến bạn có thêm kiến thức tài chính, giúp bạn quản lý tài chính cá nhân của mình một cách hiệu quả hơn.

Câu hỏi dành cho cô gái: Bạn thích loại đầu tư chứng khoán nào nhất trong 3 loại: cổ phiếu – trái phiếu – chứng chỉ quỹ?

Bạn sẽ muốn đọc thêm: Khái niệm cơ bản về chứng khoán – Nhà đầu tư nhất định phải hiểu rõ

Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé!

Đừng quên rằng…!

Hương đã thiết kế một khóa học đặc biệt dành cho những ai mong muốn:

 • Thoát khỏi rắc rối tài chính đang mắc phải
 • Giải phóng bản thân khỏi con nghiện mua sắm
 • Xây dựng quỹ dự phòng cho bản thân 6 – 12 tháng

Thì khóa học: 30 NGÀY THAY ĐỔI – TẠO LẬP THÓI QUEN CHI TIÊU TÍCH CỰC SAU 30 NGÀY là khóa học dành cho bạn.

Tìm hiểm thêm về khóa học tại đây!

Hương Nguyễn – Phụ Nữ Tự Do.


Nếu bạn thấy nội dung này là có giá trị, hãy mời Hương một cốc cafe nhé!

Hoặc,

Số tài khoản: 19037057180015
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Bình.

One Response

 1. Vân
  03/08/2022

Write a Comment